Küresel cinsiyet uçurumunun kapanması 131 yıl alabilir – sağlık haber


Dünya Ekonomik Forumu’na göre, mevcut hızla küresel cinsiyet uçurumunu kapatmak 131 yıl alacak.

Sopa Resimleri | Hafif roket | Getty Resimleri

Dünya Ekonomik Forumu’na göre, “tüm nesil” ilerlemenin Covid-19 nedeniyle kaybedilmesinin ardından, küresel cinsiyet uçurumunu kapatmak artık 131 yıl alabilir.

Çarşamba günü yayınlanan yeni bir raporda WEF, dünya çapında cinsiyet eşitsizliğinin, zaman çizelgesinin 135,6 yıla çıktığı koronavirüs pandemisinin zirvesinden bu yana mütevazı bir iyileşmeye rağmen 2154 yılına kadar süreceğini söyledi.

WEF genel müdürü Saadia Zahidi, yetersiz bakım altyapısı, yeni teknolojilerin işgücü kesintisi ve sektörler genelinde durgunluk dahil olmak üzere son yıllarda kadınları geride bırakan faktörlerin çoğunun yaygınlığını koruduğunu söyledi.

CNBC’den Joumanna Bercetche’ye konuşan Zahidi, “İşlerin biraz rayına oturduğunu görmeye başlıyoruz.

WEF ayrıca, kadınların 2022’den bu yana küresel olarak erkeklerden daha yüksek bir oranda işgücüne girmesine rağmen, pazardaki boşlukların devam ettiğini ve kadınların küresel olarak erkeklerden (%4,3) daha yüksek işsizlik oranlarıyla (%4,5) karşı karşıya kaldığını tespit etti.

Avrupa ülkeleri toplumsal cinsiyet eşitliğinde başı çekiyor

Şu anda 17. yılında olan Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu, dört alanda cinsiyete dayalı farklılıkları karşılaştırıyor: ekonomik katılım ve fırsat; eğitimsel kazanımlar; sağlık ve hayatta kalma; ve politik güçlendirme.

İzlanda, üst üste 14. kez dünyanın en cinsiyet eşitliğine sahip ülkesi ve cinsiyet farkını %90’dan fazlasını kapatan tek ülke oldu.

İlk 10’da onu Norveç, Finlandiya, Yeni Zelanda, İsveç, Almanya, Nikaragua, Namibya, Litvanya ve Belçika izledi. Henüz hiçbir ülke tam cinsiyet eşitliğine ulaşamamış olsa da, ilk dokuz sıradaki ülke aradaki farkın en az %80’ini kapatmıştır.

WEF, son yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda bütün bir neslin kaybolduğunu söylüyor

Bölgesel düzeyde, Avrupa %76,3 ile en yüksek cinsiyet eşitliğine sahiptir ve açığın %75’inin kapandığı Kuzey Amerika’yı geride bırakmaktadır. Zahidi, bunun kısmen Avrupa’da ABD’ye kıyasla daha fazla bakım altyapısı sağlanmasından kaynaklandığını söyledi.

“Birçok Avrupa ekonomisi, ister anne ister baba olsunlar, ebeveynlerin iş ve aileyi dengelemelerine olanak tanıyan önlemler aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde bundan çok daha az var. Bakım ekonomisinin daha ticari bir hükmü var, ancak bu Zahidi, “mutlaka tüm ihtiyaçları karşılıyor” dedi.

Latin Amerika ve Karayipler’de bu oran %74,3 iken, Avrasya ve Orta Asya’da %69’dur. Doğu Asya ve Pasifik (%68,8), Sahra Altı Afrika (%68,2), Güney Asya (%63,4) ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da (%62,6) seviye hala daha düşüktür.

Ekonomik ve politik

Küresel cinsiyet eşitliği, raporun 2006’daki ilk baskısından bu yana yalnızca yüzde 4,1 oranında ilerledi ve değişimin hızı zaman içinde yavaşladı.

Rapora göre, mevcut oranla ekonomik pariteye ulaşmak 169 yıl, siyasi pariteye ulaşmak ise 162 yıl alacak.

Zahidi, “Ekonomik kapsayıcılık unsuru, kısmen bakım, kısmen de teknoloji nedeniyle en büyük durgunluğun olduğu yer.” dedi.

“Fakat iş siyasi liderliğe geldiğinde, ilerleme de son derece ılımlı oldu ve esasen bu, çeşitli alanlarda görmeye devam ettiğimiz liderliğin önündeki bir engeldir” diye ekledi.

Parite, Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nun 2006’daki ilk baskısından bu yana yalnızca yüzde 4,1 oranında arttı ve genel değişim oranı önemli ölçüde yavaşladı.

Sopa Resimleri | Hafif roket | Getty Resimleri

Zahidi, hükümetlerin ve işletmelerin harekete geçmesi için üç yönlü bir yaklaşımın ana hatlarını çizerek, bu alanların her ikisinde de daha hızlı ilerlemenin, hane halkları, toplumlar ve ekonomilerdeki daha geniş cinsiyet eşitsizliklerini ele almak için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Bilim, teknoloji alanlarının kısaltmasına atıfta bulunarak, “Birincisi, hükümetler bir bakım altyapısına yatırım yapmak zorunda. İkincisi, hem hükümetler hem de işletmeler kadınlar için STEM eğitimine, STEM becerilerine ve STEM kariyerlerine odaklanmak zorunda” dedi. , mühendislik ve matematik.

“Üç numara, tüm işletmeler, tüm işverenler daha fazla cinsiyet eşitliği yaratmaya, işe alma, elde tutma ve terfi yaratmaya bakmalı” dedi. “Bunlar, yaşamlarımız içinde pariteye ulaşmayı hızlandırabilecek üç şey.”Source link

Yorum yapın